پادکست رخ

نیروانا | داستان زندگی بودا

June 11, 2020

 بودا، راهبی در جستجوی حقیقت، پیام آوری با آموزه های متفاوت و انسانی بیدار شده.

چه شد که سیدارتا بودا شد؟

شبکه های اجتماعی

توییتر

تلگرام

اینستاگرام

Play this podcast on Podbean App